ŽivotopisLit. tvorbaHud. tvorbaObrázkyLinky/InformácieSite map

 
Literárna tvorba

 
   Literárna tvorba Borisa Viana sa skladá z viacerých častí. "Komerčné" diela písal pod pseudonimom Vernon Sullivan a ako Boris Vian sa podpisoval pod svoju hlavnú tvorbu, ktorá paradoxne nemala až taký úspech ako tvorba písana pod pseudonimom.
 
Dátumovník:
   Leto 1946
B.Vian sa stretáva s Jeanem d'Halluinem, ktorý má finančné problémy a chce od Viana tip na americký trhak, na čo Vian odpovedal:"Trhak? Daj mi desat dní a ja ti ho napíšem."

   5-20.8.1946
26 ročný Vian píše svoju prvú literárnu mystifikáciu, paródiu na americké drsné krimi, román Naplivu na vaše hroby (J'irai cracher sur vos tombes)

   20.11.1946
Pod pseudonimom Vernon Sullivan vychádza román Naplivu na vaše hroby. Vian je uvedený ako prekľadatel z americkej angličtiny.

   január 1947
Vychádza prvý Vianov román, publikovaný pod jeho menom, Motolice a plankton (Vercoquin et le Plancton)

   7.2.1947
Začína sa vyšetrovanie ohľadom knihy Naplivu na vaše hroby. Holt morálka :-)

   apríl 1947
Vychádza Vianov román Pena Dní (L'Ecume des jours).

   10.9.1947
Vychádza druhý román V.Sullivana Všichni mrtvi mají stejnou kůži (les Morts ont tous la meme peau).

   23.12.1947
Tlač oznamuje že v Theatre Pigalle sa bude hrať divadelná adaptácia románu Naplivu na vaše hroby.

   1947
Vychádza Vianov román Jeseň v Pekingu.

   23.4.1948
Premiéra divadeľnej hry Naplivu na vaše hroby. Režia Fred Pasquali. Hra sa hrá tri mesiace. Naposledy 13.7.1948. Verejnosť je však dosť sklamana, vraj je to priliš decentné.
   Vychádza tretie dielo V.Sullivana Zabte ošklivé (Et on tuera tous les affreux).

   júl 1949
Vychádza zbierka Vianových poviedok Mravenci (Les fourmis)

   1950
Boris Vian vydáva ako Vernon Sullivan knižku Holky nemaj ponětí. (Elles se rendent pad compte)

   29.4.1950
Zahájené súdne prelíčenie v kauze Naplivu na vaše hroby a Všichni mrtvi mají stejnou kůži.

   13.5.1950
Vian je odsúdený k pokute 100 000 frankov za ohrozenie mravnosti. K pokute 100 000 je odsúdený aj vydavatel d'Halluin. Všetky knihy majú byť zabavené a zničené. Pokuta bola zaplatená.

   20.6.1950
Vychádza Vianov román Červená tráva (L'Hebe rouge)

   Posmrtne vydané diela
Texty z obalov platní (1976), drobné divadelné hry (1977), filmové texty (1978), sci-fi (1978), pornografické texty (1980), texty o jazze (1981) a zbierku poviedok, ktoré vyšli v časopisoch, Fľanďákova koupel (Le ratichon baigneur et les autres nouvelles inédites). La Belle Époque, variétés, ktorá vyšla v roku 1982 a Rozruch v Andénách, žial neviem kedy vyšla.

ŽivotopisLit. tvorbaHud. tvorbaObrázkyLinky/InformácieSite map