Solaris page / Poslovenčenie solarisu

Na to aby Solaristm vedel aspoň ako tak po slovensky, treba nastaviť enviromentálne premenné, fonty a klávesnicu. Všetky tieto veci, okrem máp klávesníc, sa nachádzajú v balíkoch:
  • SUNWceuos - Central Europe OS Support
  • SUNWceuox - Central Europe 64-bit OS Support
  • SUNWceudt - Central Europe CDE Support
  • SUNWceuow - Central Europe OW Support
Ďalej doporučujem aplikovať patch 109778 a ostatné relevantné patche.Enviroment

    Základom správneho fungovania slovenčiny v Solarise je správne nastavenie enviromentálnych premenných. Týka sa to premenných
 

LANG=sk_SK.ISO8859-2
LC_CTYPE=sk_SK.ISO8859-2
LC_NUMERIC=sk_SK.ISO8859-2
LC_TIME=sk_SK.ISO8859-2
LC_COLLATE=sk_SK.ISO8859-2
LC_MONETARY=sk_SK.ISO8859-2
LC_MESSAGES=C
LC_ALL=

Takéto nastavenie je keď sa užívateľ prihlási do X windows so slovenským locale. (pri prihlásení Options->Language->sk_SK.ISO8859-2) Ak sa neprihlásime do systému s locale sk_SK.ISO8859-2, ale napr. s C, môžete si tieto premenné nastaviť pre daný shell manuálne.

Tip: Nastavenie premennej LC_ALL na príslušnú hodnotu nastaví zároveň aj premenné LC_CTYPE, LC_NUMERIC, LC_TIME, LC_COLLATE, LC_MONETARY a LC_MESSAGES. Žiaľ nenastaví premennú LANG.

Keď sa užívateľ neprihlási do X windows s Language sk_SK.ISO8859-2, nezmodifikuje sa mu premenná FontPath a pri spusteni aplikácií chýbajú dané fonty. Ako sa tomuto vyhnúť a ako nastaviť premennú FontPath si povieme viacej v sekcii Fonty.

Overenie správnosti nastavenia enviromentálnych premenných sa vykoná príkazom
 
locale(1)

Doporučujem aplikovať patch číslo 109778, ktorý si ľudia s kontraktom možu stiahnuť zo stránky http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/findPatch.pl?patchId=109778, a tí menej šťastní, z adresy http://ftp.yars.free.net/pub/software/unix/platforms/solaris/patches/sol8/.

Návrat na začiatok


Klávesnica

    Na to aby sme mohli v Solarise písať po slovensky potrebujeme slovenskú mapu klávesnice. Túto mapu potom podhodíme príkazu xmodmap(1). Musíme však vedieť aký typ klávesnice máme a podľa toho použiť aj príslušnú mapu klávesnice. USB klávesnice, všetky SunRay zariadenia alebo rada Blade, potrebujú inú mapu klávesnice ako staršie typy klávesníc.
   Ja mám spravené jednoduché aliasy sk a us, pomocou ktorých si prepínam jednotlivé klávesnice. Jednotlivé aliasy vyzerajú:

sk='xmodmap ~/.keymap.sk'
us='xmodmap ~/.keymap.us'

Syntax ale závisí od shellu, ktorý užívateľ používa.

   Keďže sa v Solarise nenachádzajú slovenské mapy klávesníc, môžete si stiahnuť moje z download sekcie.

Návrat na začiatok


Fonty

   Fonty so slovenským kódovaním sa nachádzajú v balíku SUNWi2of, v balíkoch SUNWceuow, SUNWceudt sa nachádza podpora slovenčiny pre Openwindows. Ďaľšie slovenské fonty sa dajú získať z internetu.

Solaristm, na rozdiel od Linuxu, dynamicky mení premennú FontPath v závislosti pod akým locale sa užívateľ prihlási. Keď sa užívateľ prihlási s C locale tak sa premenná FontPath nastaví na:

/usr/openwin/lib/X11/fonts/F3/,/usr/openwin/lib/X11/fonts/F3bitmaps/, /usr/openwin/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/openwin/lib/X11/fonts/Speedo/, /usr/openwin/lib/X11/fonts/misc/,/usr/openwin/lib/X11/fonts/75dpi/, /usr/openwin/lib/X11/fonts/100dpi/

Ak sa užívateľ prihlási s locale sk_SK.ISO8859-2 tak je premenná FontPath nasledovná:

/usr/openwin/lib/X11/fonts/F3/,/usr/openwin/lib/X11/fonts/F3bitmaps/, /usr/openwin/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/openwin/lib/X11/fonts/Speedo/, /usr/openwin/lib/X11/fonts/misc/,/usr/openwin/lib/X11/fonts/75dpi/, /usr/openwin/lib/X11/fonts/100dpi/,
/usr/openwin/lib/locale/iso_8859_2/X11/fonts/75dpi, /usr/openwin/lib/locale/iso_8859_2/X11/fonts/Type1

 
Tip: Aktuálnu premennú FontPath pre danú session zistíme príkazom xset -q .

   Ľahko si všimneme, že nám pribudli dva riadky na konci FontPath. Práve v týchto dvoch cestách sa nachádzajú slovenské fonty. X server v Solarise však podporuje aj TrueType fonty a dokonca sa tieto fonty nachádzajú v systéme, len ich treba pridat do FontPath. Fonty sú v adresári
 
/usr/openwin/lib/locale/iso_8859_2/X11/fonts/TrueType/
 
Najjednoduchšie možno pridať fonty z tohoto adresára do X windows systému príkazom:

xset +fp /usr/openwin/lib/locale/iso_8859_2/X11/fonts/TrueType/

Poznámka: Takto nastavená premenná FontPath je aktuálna len pre danú session. Čiže ak sa užívateľ odhlási, tak sa nastavenie premennej FontPath nezachová.

   Príkaz xset pridá tento adresár na začiatok premennej FontPath. Výhodou je to pri aplikáciách, ktoré si žiadajú fonty len na základe mena, napríklad žiadajú o font Helvetica, ale už presne nevyšpecifikujú o aký encoding majú záujem tak dostanú font s iso-latin 2 encodingom. Xserver totiž v takomto prípade hľadá v premennej FontPath font s názvom Helvetica a prvý najdený je použitý.

   Ak chceme zmodifikovať premennú FontPath natrvalo, musíme použiť ďaľšie príkazy. Príkaz sdtfontadm(1) je GUI na menežovanie fontov, ich inštaláciu a modifikovanie premennej FontPath. Ak chceme iba pridať daný adresár do premennej FontPath, môžeme použiť príkaz sdtfpadd(1). Týmto príkazom zmodifikujeme premennú FontPath, ale je potom potrebné sa znovuprihlásiť do X windows, alebo použiť xset a pridať daný adresár aj do aktuálnej session.

Poznámka: Všetky sdt_font_toolsy ukladajú nastavenia do súboru /usr/openwin/server/etc/OWconfig

Návrat na začiatok


Aplikácie

   Pri práci so slovenskými dokumentami sa často vyskytne potreba konvertovať súbory medzi rôznymi kódovými stránkami a práve na tento účel slúži programček sdtconvtool(1), ktorý sa nachádza v balíku SUNWdtct.

   Veľa užívateľov nepotrebuje slovenskú klávesnicu v celých Xsoch ale len napr. v textom editore. Pre túto skupinu uživateľov sú dve možnosti podľa toho aký editor používajú. Užívatelia editoru vim (vi like editor) sa o poslovenčení tohoto editoru dočítajú viac na mojej stránke venovanej tomuto editoru, alebo v Slovak HOWTO. Vim editor je tiež prítomný na Companion CD v distribúcii Solarisu. Nachádza sa v balíku SFWvim.
   Užívateľia editoru Emacs sa o poslovenčení tohoto editoru viac dočítajú v Czech HOWTO. Gnu Emacs verzie 20.7.1 sa nachádza tiez na Companion CD v balíku SFWemacs.

Návrat na začiatok


Linky

Návrat na začiatok


Download

   Všetky súbory sú uuencodované aby sa zachovali všetky znaky, rozkódujete ich príkazom uudencode(1C) (uudecode < meno_súboru)

Návrat na začiatok

 

Last update: 10. máj 2002
Text © 1998-2002 Martin [Keso] Keseg, all rights reserved.