Ukážka z pripravovaného filmu “Búrlivé Končiny”

Ukážka – nízka kvalita (14 MB DIVX, 6 min 35 s)

Ukážka – vysoká kvalita (49 MB XVID, 6 min 35 s)

© nestvest 2004

Všetky práva vyhradené.

All rights reserved.

Kontakt na autorov: dorcakdaniel@hotmail.com